تعرفه ها

برنزی

پکیج برنزی لیدوما

تومان 2,000,000 /ماهانه

تحلیل بنیادی

نمونه کارها من

سهام عرضه شده

سیگنال روز

ورود و سپس خرید پکیج
نقره ای

پکیج نقره ای لیدوما

تومان 3,000,000 /ماهانه

تحلیل فنی

تحلیل بنیادی

نمونه کارها من

سهام عرضه شده

سیگنال روز

ورود و سپس خرید پکیج
طلایی

پکیج طلایی لیدوما

تومان 5,000,000 /ماهانه

مرکز آموزش

تحلیل فنی

تحلیل بنیادی

نمونه کارها من

سهام عرضه شده

سیگنال روز

ورود و سپس خرید پکیج